Resurse umane competitive în regiunea Sud-Est

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Contract: POCU/227/3/8/118028

DESCRIERE PROIECT

Incepand cu data de 15.05.2018S.C. PUBLIC CREATION  S.R.L, implementeaza proiectul “ Resurse umane competitive in regiunea Sud-Est”.

Proiectul „Resurse umane competitive în regiunea Sud-Est”, cod POCU/227/3/8/118028 se implementează în cadrul Axei prioritare 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.8: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea numarului de angajati din regiunea Sud-Est care beneficiaza de instrumente, metode si practici standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite, in vederea adaptarii activitatii la dinamica celor 10 sectoare economice cu potential competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI.

Rezultatele preconizate ale proiectului:

  1. Constientizarea importantei si necesitatii formarii profesionale prin organziarea campaniilor de constientizare in mass media si in mediul online pentru promovarea unei atitudini pozitive in randul angajatorilor din sectoarele economice cu potential competitiv din regiunea Sud-Est fata de participarea angajatilor la programe de formare continua.
  2. Cresterea performantelor in plan profesional, precum si imbunatatirea abilitatilor antreprenoriale si manageriale ale unui numar de 560 de persoane care asigura managementul strategic al intreprinderilor si care ocupa pozitii de management in respectivele intreprinderi, precum si antreprenorii care isi gestioneaza propriile afaceri, provenind din sectoarele economice cu potential competitiv din regiunea Sud-Est, prin furnizarea unor programe de formare profesionala atat in sistem traditional, cat si in sistem e-Learning, dar si prin organizarea de workshopuri si seminarii.
  3. Imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane in cadrul intreprinderilor din sectoarele economice cu potential competitiv din regiunea Sud-Est, prin furnizarea unui program de formare profesionala in domeniul „Manager resurse umane” pentru 84 de angajati din departamentele de resurse umane, prin intermediul caruia participantii vor invata sa dezvolte si implementeze practici pentru integrarea/adaptarea noilor angajati la locul de munca; sa dezvolte instrumente pentru adaptarea muncii si a mediului de lucru la nevoile lucratorilor varstnici; sa creeze si dezvolte mecanisme de planificare prospectiva a ocuparii fortei de munca si a competentelor – prognoze privind pensionarile, fluctuatia personalului, locuri de munca vacante in prezent si in perspectiva, schimbari la nivelul programelor si serviciilor din intreprinderi, specializari necesare; sa elaboreze planuri de invatare si dezvoltare in cariera cu accent pe reducerea sau eliminarea neconcordantelor dintre competentele, abilitatile si cunostintele lucratorilor din intreprinderi si cele necesare in perspectiva adaptarii la schimbare.
  4. Facilitarea adaptarii activitatii participantilor la dinamica sectoarelor economice cu potential competitiv identificate conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligenta conform SNCDI prin implicarea in actiuni de dezvoltare profesionala a unui numar total de 644 de persoane – manageri, antreprenori si personal din departamentele de resurse umane, din companiile care activeaza in sectoarele economice cu potential competitiv din regiunea Sud-Est.
  5. Sprijinirea a 60 de intreprinderi din regiunea Sud-Est, care-si desfasoara activitatea intr-unul dintre sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI, prin elaborarea/reviziunea/adaptarea unei planificari strategice pe termen lung in cadrul intreprinderii, care sa permita anticiparea schimbarilor.

Grup tinta:

Grupul tinta al proiectului este constituit dintr-un total de 644 de persoane, apartinand urmatoarelor categorii:

  • 420 de angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie, etc.);
  • 84 de angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), din departamentele de resurse umane;
  • 140 de antreprenori care-si gestioneaza propriile afaceri.

Date de contact:

Sediul proiectului: str. Sos. Brailei, nr. 6, municipiul Buzau, judetul Buzau.

Persoana de contact: Gandrabura Ghenadie – Manager de  proiect

Adresa de mail   – ghenadieg@yahoo.com

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul: www.CRCMA.ro sau sa ne contactati telefonic la numarul 0238720757.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Ne puteti gasi si pe