Home - Anunturi - Conferinta lansare proiect

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi

Obiectivul specific 3.8: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului:

Resurse umane competitive in regiunea Sud-Est

Contract nr. POCU/227/3/8/118028

In data de 02.07.2018 a avut loc conferinta de lansare a proiectului ” Resurse umane competitive in regiunea Sud-Est”.

Proiectul „Resurse umane competitive în regiunea Sud-Est”, cod POCU/227/3/8/118028 se implementează în cadrul Axei prioritare 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.8: Creşterea numarului de angajaţi care beneficiază de noi instrumente, metode, practici etc, de management al resurselor umane şi de condiţii de lucru îmbunătăţite în vederea adaptării activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI.

Conferinta de lansare a proiectui a fost organizata de catre PUBLIC CREATION SRL si s-a desfasurat in locatia din strada Victoriei nr. 63, municipiul Buzau, judetul Buzau (scoala de soferi Bratila)

La conferinta au participat reprezentanti ai mediului privat, a autoritatilor publice locale, reprezentanti mass-media.

Conferinta de lansare a avut ca obiectiv informarea opiniei publice cu privire la avantajele proiectului, au fost prezentate obiectivele si activitatile previzionate, efortul financiar, logistic si de timp alocat prin proiect si, mai ales, avantajele pe termen mediu si lung generate regiunii de dezvoltare Sud-Est.

Obiectivul general al proiectului este creșterea numărului de angajați din regiunea Sud-Est care beneficiază de instrumente, metode și practici standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite, în vederea adaptării activității la dinamica celor 10 sectoare economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI. Prin implementarea proiectului, se vor asigura îmbunătățirea abilităților antreprenoriale și manageriale ale participanților și creșterea performanțelor lor în plan profesional, îmbunătățirea activității de management al resurselor umane în cadrul întreprinderilor și facilitarea adaptării activității participanților la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC sau la dinamica domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI. Proiectul se adresează unui număr de 644 de persoane – manageri, antreprenori și personal din departamentele de resurse umane, din companiile care activează în sectoarele economice cu potențial competitiv din regiunea Sud-Est.

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să accesaţi site-ul: www.CRCMA.ro sau sa ne contactati telefonic la numarul 0238720757.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României